Contact us

Ik wens gebruik te maken van de diensten van Syndo Health voor ambulante telemonitoring en self care support en heb hiervoor in alle vrijheid een overeenkomst met Syndo Health afgesloten.

Ik heb zorgvuldig kennis genomen van de algemene voorwaarden bij deze overeenkomst en in het bijzonder van de Privacyverklaring van Syndo Health, en begrijp dat deze overeenkomst niet kan worden uitgevoerd zonder de verwerking van mijn gezondheidsgegevens. Om mijn gezondheidsgegevens conform de wet te kunnen verwerken, wenst Syndo Health mijn toestemming te vragen (art. 9, lid 2, a GDPR). 

TOESTEMMING

Ik geef hierbij dan ook toestemming aan Syndo Health voor de verwerking van mijn gezondheidsgegevens met het oog op de uitvoering van mijn overeenkomst met Syndo Health voor ambulante telemonitoring en self care support.

Ik begrijp dat ik mijn toestemming steeds kan intrekken, maar dat dit de rechtmatigheid van de verwerkingen vóór deze intrekking onverlet laat en dat dit bovendien kan leiden tot de opschorting of beëindiging van de diensten van Syndo Health, zoals bepaald in de algemene voorwaarden.